Propozície

Súťaž Barista

KATEGÓRIE NÁPOJOV

Espresso
Cappuccino
Shakerato


Počet porcií z daných kategórií: 4x


| Povinné zložky |

Espresso: 25-35 ml 9 g na porciu
Cappuccino: 180 ml
Mlynček je nastavený vopred, súťažiaci nesmie meniť nastavenie mlynčeka.

Shakerato - espresso, sirup
Suroviny musia byť odmeriavané


| Vystúpenie |

Príprava - 6 minút
Súťaž - 15 minút
Upratovanie - 6 minút
Príprava súťažiaceho prebieha počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

| Servírovanie |

Kaviarenský spôsob servisu – nerezové tácky, kávové i mocca lyžičky, karafu alebo džbán na vodu si zabezpečí súťažiaci sám. Sprievodný snack k nápoju je povolený, dekorácia umiestnená mimo pohára alebo šálky sú vítané a môžu súťažiacemu priniesť body navyše za kreativitu.


| Oblečenie |

Vhodné baristické oblečenie, prípadne školská uniforma pre praktické vyučovanie. Súčasťou oblečenia bude baristická zástera s logom Musetti, ktorú dodá hlavný partner súťaže.


| Ceny |

1. miesto:
Kávovar TUBE

2. miesto:
Pohár + darčeková taška Musetti Slovakia a partneri súťaže

3. miesto:
Pohár + darčeková taška Musetti Slovakia a partneri súťaže

Najlepšie cappuccino: teflónová kanvička + darčeková taška
Najlepšia technika: tamper + darčeková taška

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE