Propozície

Súťaž Slávnostné tabule

TÉMA SLÁVNOSTNEJ TABULE

„Cesta okolo sveta“


| Povinné zložky |

Príprava slávnostnej tabule pre 2 osoby| Vystúpenie |

Príprava slávnostných tabúľ – 90 minút
Prezentačný čas – 180 minút
Demontáž slávnostných tabúľ - 60 minút| Pracovné pomôcky |

Súťažiaci si zabezpečia všetok potrebný inventár na slávnostné tabule na vlastné náklady| Hlavný partner zabezpečí |

Výstavný priestor v rozpätí 3x2 metre,
Typizovaný reštauračný stôl o rozmere 120x80 cm, v prípade záujmu súťažiaceho,
Štandardné reštauračné stoličky, v prípade záujmu súťažiaceho,
Prípravnú miestnosť| Postup |

Každý súťažiaci si na slávnostnú tabuľu prinesie všetok potrebný inventár.
Slávnostnú tabuľu inštaluje vo vymedzenom časovom limite a zabezpečí dozor slávnostnej tabuli počas celého času prezentácie.

viac informácií

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE